„Bezpieczeństwo ponad wszystko”

W dniu 24 października uczniowie klasy VI uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym pn. „Bezpieczeństwo ponad wszystko”. Na spotkanie, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Bielinach zostali też zaproszeni uczniowie klas 4, 5, 6 ze szkół z terenu gminy.

         Na początku pan Arkadiusz Białek przywitał wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Przedstawił w skrócie program spotkania. Następnie głos zabrał pan wójt Sławomir Kopacz i pani Irena Bąk dyrektor Szkoły Podstawowej.

         Po części wstępnej nastąpiło rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w konkursie dotyczącym tematyki bezpieczeństwa.

         W następnej części spotkania odbyła się prelekcja, którą przeprowadził asp. szt. Paweł Dziopa z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach. Tematem przewodnim było hasło „Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z internetu”. Po bardzo pouczającym wykładzie głos zabrała asp. Karolina Wiśniewska z Posterunku Policji w Bielinach (KMP w Kielcach), która przestrzegała wszystkich przed niebezpiecznymi sytuacjami podczas drogi do szkoły i ze szkoły. A także o niebezpieczeństwach jakie mogą spotkać dzieci na placu zabaw lub w życiu codziennym.

         Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać i zobaczyć zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostały on zaprezentowane przez sierż. sztab. Rafała Maziejuka i st. post. Adriana Żuber z Oddziału Prewencji KWP w Kielcach. Panowie wytłumaczyli jak należy się zachować i co zrobić, jeżeli spotkamy poszkodowanego. Wytłumaczyli też na czym polega użycie defibrylatora AED. Przy okazji wszyscy mogli się dowiedzieć, gdzie w naszej gminie można go znaleźć.

         Kolejnym etapem spotkania edukacyjno- profilaktycznego było zaprezentowanie przez podkom. Mariusza Bednarskiego i sierż. sztab. Joannę Żelizik z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach spotów. Głównym ich celem było uświadomienie, jak ważną rolę odgrywa noszenie elementów odblaskowych oraz znajomość znaków drogowych przez rowerzystów.

         Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek oraz elementy odblaskowe i gadżety.

                                                                                                                                                                            Kamila Mochocka