Kontakt

 
Dyrektor Szkoły Urszula Nawrocka
 
adres:
Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej
Huta Nowa 48
26 – 004 Bieliny woj. świętokrzyskie
telefon: +( 48 ) 41 30-25-069
e-mail: sphn@wp.pl