Biuletyn Informacji Publicznej


Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej

Dyrektor szkoły
Urszula Nawrocka
Adres podmiotu: Huta Nowa 48 
Poczta: 26-004 Huta Nowa 
NIP: 6572332634
REGON: 001174239
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: Powiat kielecki
Gmina: Bieliny
telefon: +(48) 41 302 50 69
faks: 41 302-50-69
Adres e-mail
sphn@wp.pl

Finanse i mienie

Bilans 2020 – pdf

Rachunek zysków i strat 2020 – pdf

Informacja dodatkowa 2020 – pdf

Wyciąg z informacji dodatkowej 2020 – pdf

Zestawienie zmian funduszu 2020 – pdf

Sprawozdania finansowe SP Huta Nowa za 2019 r

 

Huta Nowa – informacja dodatkowa 2020