Dzień Nauczyciela w naszej szkole

17 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. W tym dniu uczniowie klasy VIII przygotowali przedstawienie w humorystycznej konwencji. Odgrywane scenki ukazały szkołę widzianą oczami nauczycieli. Pozwoliły zrozumieć jak trudna jest ich praca i ile muszą mieć cierpliwości. Ósmoklasiści jednogłośnie stwierdzili, że należą się nauczycielom podziękowania za trud wkładany w wychowywanie i edukację uczniów. Przewodniczący SU Bartłomiej Maruszak złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom najserdeczniejsze życzenia oraz w imieniu rodziców i uczniów podarował im słodki upominek. Na koniec głos zabrała pani Dyrektor Urszula Nawrocka, która podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wytrwałości i sukcesów.

                                                                                                                                                                                                                                    Anna Pawłowska