Godzina 11.11 – odśpiewanie Hymnu w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej przez naszych najmłodszych patriotów.