Ósmoklasiści na piątkę !

Grupa uczniów naszej szkoły w składzie: Maciej Gawęcki, Paulina Klusek, Wiktor Kowalczyk, Szymon Łodej, Maciej Mazur, Dawid Misztal awansowali w lutym do finału XXIX edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”, w kategorii (klas VII – VIII). Uczniowie wykonali prezentację multimedialną na temat: „Piękno i różnorodność przyrody – wybierz park krajobrazowy województwa świętokrzyskiego, który wywołał na Tobie największe wrażenie i uzasadnij swój wybór”, opisując Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy.

W finale, który odbył się 19 czerwca 2020 roku (ze względu na pandemię on-line), tym razem czterech uczniów z sześciu: Maciej Gawęcki, Wiktor Kowalczyk, Maciej Mazur i Dawid Misztal, przez 45 minut pisało test ekologiczny, a później mieli za zadanie rozpoznać 10 roślin i 10 zwierząt chronionych w Polsce.

Po zsumowaniu wszystkich punktów z I i II etapu, nasz zespół zajął 5 miejsce w województwie z grupy 45 szkół. Nasi reprezentanci otrzymali cenne nagrody indywidualne.

Gratulujemy wysokiej lokaty, pomimo, że finał odbywał się zaraz po trzech dniach egzaminów ósmoklasisty.

Organizatorem konkursu było: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, a głównym sponsorem nagród Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

Opiekun grupy: Jan Sala