Profilaktyka – warsztaty

7 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV- VIII. Tematem zajęć była depresja. Udział uczniów w tych warsztatach umożliwił zrozumienie, czym jest depresja, jakie są jej objawy i gdzie można znaleźć pomoc w przypadku zaistnienia stanów depresyjnych.
Tego samego dnia odbyło się również spotkanie profilaktyczne dla rodziców z zakresu wsparcia dzieci w budowaniu relacji rówieśniczej. Głównym celem spotkania było przedstawienie rodzicom praktycznych możliwości wspierania dziecka w pokonywaniu trudności w relacjach rówieśniczych. Ostatnią grupą, dla której zostało przeprowadzone szkolenie byli nauczyciele. Celem spotkania z zakresu budowania relacji rówieśniczej w klasie było wyposażenie nauczycieli w strategie i narzędzia potrzebne do wspierania i promowania zdrowych relacji rówieśniczych wśród uczniów.
Wszystkie trzy zadania zostały przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom finansowym z budżetu Gminy Bieliny ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.