Podziękowanie dla naszych uczniów za udział w akcji BohaterOn.