11 listopada

W krótką podróż do przeszłości, ukazującą historię Polski – od niewoli, poprzez powstania i I wojnę światową, do wolności – zabrali nas dzisiaj uczniowie klas VI i VIII podczas uroczystego apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Za przygotowanie uczniów odpowiedzialna była pani Agnieszka Jastrzębska.