Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustala w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej 

  • 2-3 stycznia 2020 r.
  • 21 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 22 kwietnia 2020 r.  – egzamin ósmoklasisty
  • 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 29-30 kwietnia 2020 r. 
  • 12 czerwca 2020 r.