Konkurs: „Nakrętki”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej wzięli udział w konkursie p.n. „Nakrętki” zorganizowanym przez Wójta Gminy Bieliny w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Bieliny na 2019 rok”. Główne cele konkursu to propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów i integracja klas oraz szkół we wspólnym działaniu. Nasza społeczność uczniowska – począwszy od najmłodszych przedszkolaków, aż do klasy VIII – bardzo licznie zaangażowała się w ten szczytny cel. Efektem było zebranie 146,5 kg nakrętek w ciągu zaledwie dwóch dni. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przyniesienie nakrętek i jakże solidne i sumienne podejście do samej idei konkursu.