Harmonogram nauczania

Harmonogram nauki w systemie hybrydowym dla klas IV – VIII w dniach 17 – 30 maja 2021 roku.