Harmonogram nauczania

Nauczanie hybrydowe w dniach od 26.04.2021 do 30.04.2021 r

Nauka hybrydowa oznacza połączenie lekcji zdalnych, przeprowadzanych przez internet i tych organizowanych stacjonarnie w placówkach szkolnych. W szkole Podstawowe w Hucie Nowej  nauka w systemie hybrydowym przedstawia się w następujący sposób.

harmonogram zajęć