1 czerwca – Dzień Dziecka

nia 1 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej został zorganizowany Szkolny Dzień Sportu, pt. „W zdrowym ciele zdrowy ruch”. Imprezę rozpoczęły  warsztaty związane z profilaktyką uzależnień. Przeprowadzona  została pogadanka na temat  zdrowego stylu życia oraz wewnątrzszkolny konkurs plastyczny  o tym samym temacie. Dzieci z dużą przyjemnością i zaangażowaniem wzięły udział w tej twórczej pracy. Następnym punktem programu były zabawy sportowo – rekreacyjne. Uczniowie zostali zebrani na boisku szkolnym. Każda klasa przystąpiła do rywalizacji sportowych. Zawodnicy  konkurowali  ze sobą w takich zadaniach  jak np.: dwa ognie, wyścigi worków, przeciąganie lin . Zawody przebiegały w duchu prawdziwej sportowej rywalizacji z zachowaniem fari play i zasadami reżimu sanitarnego w dodatku przy pięknej, słoneczne pogodzie. Mnóstwa atrakcji  dzieciom  i młodzieży naszej szkoły dostarczyły niespodzianki w postaci nagród , które przyznane zostały każdemu uczniowi za wkład i zaangażowanie.

Zadanie zostało sfinansowane  ze środków  budżetu Gminy Bieliny w ramach środków  z Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych Gminy Bieliny/* Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Bieliny.