„Jodełki” na Dniu Kultury i Tradycji Gminy Bieliny