Link

Kreatywny Uczeń XXI wieku – Bieliny

Delegacja nauczycieli i pracowników Urzędu Gminy z Bielin uczestniczyła w szkoleniu w Portugalii w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  Współczesna szkoła musi uwzględniać dynamiczne zmiany zachodzące w edukacji dlatego Gmina Bieliny utworzyła międzynarodowe konsorcjum edukacyjne w skład którego wchodzi 7 szkół z terenu gminy Bieliny oraz placówki z Portugalii i Malty. Dzięki pozyskanym funduszom z programu Unii Europejskiej Erasmus+ nauczyciele i pracownicy gminy w dniach 4-8 lutego 2020 r. uczestniczyli w pierwszej mobilności – kursie w Portugalii.