Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej otrzymała wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych.
W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym
i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych,  technologii
i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Dzięki otrzymanemu wsparciu w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej pojawiła się drukarka 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie!

Szkoła w ramach programu zakupiła nowoczesny sprzęt w kwocie 30 000 zł.

W 2021r. w ramach otrzymanego wsparcia został zakupiony następujący sprzęt:

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono dotychczas:

– drukarkę 3d z akcesoriami, laptopem i zapasem filamentów;

– pakiety klocków do nauki kodowania;

– roboty edukacyjne Q-SCOUT z planszami;

– mikrokontroler z czujnikami;

– lutownicę z akcesoriami;

– aparat – lustrzanka z funkcją kamery full HD;

– statyw do aparatu i  kamery;

– gimbal do aparatu o kamery;

– oświetlenie studyjne;

– mikrofon kierunkowy;

– mikroport z akcesoriami;

 

Zakupiony sprzęt pozwoli poprzez zabawę rozwinąć umiejętności logicznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.