Wyjazd do teatru „Kamienica” w Warszawie

50 uczniów klas 7-8 ze Szkół: w Hucie Nowej, w Lechowie oraz w Hucie Starej wraz z opiekunami obejrzało dziś w Teatrze „Kamienica”  w Warszawie adaptację teatralną książki „My, dzieci z dworca ZOO” – biografii Christiane Felscherinow spisanej przez dziennikarzy Kaia Hermanna i Horsta Riecka .
„My, dzieci z dworca ZOO” to historia 12-letniej Christiane, która po przeprowadzce do miasta, chcąc zabłysnąć w oczach rówieśników, pozbawiona opieki i wsparcia najbliższych, zaczęła palić haszysz. Potem poszło z górki – LSD, kradzieże, heroina i berliński dworzec ZOO, gdzie wszystko miało swój początek i koniec.
Jest  to opowieść nie tylko o uzależnieniu i jego skutkach, ale również o tym, jak cienka jest granica pomiędzy zabawą a tragedią.
„My, dzieci z dworca ZOO” to fantastyczne sceniczne przedstawienie książki opartej na faktach, które powinno być przestrogą dla nastolatków, którzy coraz bardziej odważnie „smakują życia” oraz dla rodziców, którzy w pogoni za poprawą statusu materialnego zapominają lub udają, że nie widzą problemów dzieci.
Wyjazd zorganizowany został w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i współfinansowany z budżetu Gminy Bieliny.