XXIX TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA JUŻ ZA NAMI

 

 

     XXIX Tydzień Kultury Języka rozpoczął się dnia 15 marca 2021r. W tym roku w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej połączony był z działaniami profilaktycznymi – warsztatami na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci, dlatego zaplanowany został do 31 marca 2021r.

Adresatami zadania byli uczniowie klas I – VIII, zaś do niektórych działań zaproszeni zostali również najmłodsze dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego. W ciągu tygodnia odbyły się następujące projekty:

– Konkurs Ortograficzny „Mój komputer” – dla uczniów klas I – III

– Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” – dla uczniów klas IV – VIII

– Konkurs Kaligraficzny „Kraina łamisłówek” – dla uczniów klas I – III

– Plebiscyt na Szkolne Słowo Roku

– Plakat „Nasze słowa i słóweczka” – dla uczniów klas I – III

– Konkurs na komiks w języku angielskim – dla uczniów klas IV – VIII

– Bohaterowie lektur szkolnych we współczesnym świecie – dla uczniów klas IV – VIII

Uczniowie mieli możliwość posłuchania wartościowych książek podczas takich przedsięwzięć jak: „Klasowe czytanie – Lem, Parandowski, a może Twardowski?”, „Korytarzowe czytanie z Mikołajkiem na pierwszym planie” oraz „Czytanie na dywanie”.

          Celem powyższych konkursów było zainteresowanie uczniów szeroko pojętą kulturą języka, ale także poszukiwaniem i zdobywaniem wiedzy. Uczniowie przygotowywali potrzebne materiały, korzystając ze stron internetowych wskazanych przez opiekunów.

          Kolejnym ważnym etapem zadania były warsztaty na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie uczestniczyli w nich stacjonarnie (część klas młodszych) lub zdalnie (klasy starsze). Ich celem było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, możliwe konsekwencje tego typu działań, zarówno dla ofiary, jak i dla sprawców. Zrealizowano m.in. takie tematy jak: Bezpieczeństwo w „sieci”./ Cyberprzemoc. /Dzieci w świecie gier komputerowych – zagrożenia w internecie./ W wirtualnym świecie, czyli jak radzić sobie z cyberprzemocą./ Zachęcanie do aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku z dala od stron internetowych.

XXIX Tydzień Kultury Języka to czas spędzony w wartościowy sposób – bez przemocy i agresji. Uczniowie kształtowali właściwe postawy podczas korzystania z komputera, z wolnego czasu, czyli elementów właściwego stylu życia. Poszerzali swoją wiedzę w przekonaniu, że w ten sposób już teraz mają wpływ na swoją przyszłość.

Realizacja zadania pod nazwą „Tydzień Kultury Języka połączony z warsztatami na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci” została sfinansowana z budżetu Gminy Bieliny w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  Gminy Bieliny.

Agnieszka Jastrzębska