XXX Tydzień Kultury Języka już za nami

W dniach 14-19 marca 2022r. odbył się w województwie świętokrzyskim XXX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka. Dla Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej to bardzo ważne wydarzenie kulturalne, w które zaangażowani zostali wszyscy uczniowie – od przedszkola po klasę VIII. Pod opieką nauczycieli i wychowawców podjęliśmy różne projekty, konkursy i akcje już po raz… dwudziesty! Tak, dokładnie 20 lat TKJ „zawitał” do naszej szkoły, a tym samym do gminy Bieliny.

Tegoroczny TKJ odbył się pod hasłem: „Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie”. Uczniowie wzięli udział w konkursach: „Mistrz Ortografii” (kl. IV – VIII) oraz „Mały Mistrz Ortografii” (kl. I – III), konkursie kaligraficznym „Piórkiem Pisane”, Baśniowym Konkursie Matematycznym, konkursie fotograficzno-czytelniczym „Z książką mi do twarzy”, konkursie plastycznym „Mądrość w baśni ukryta”, w konkursie recytatorskim „Wiosenne rymowanki” (na scenie pojawiły się nawet najmłodsze dzieci), w projektach z języka angielskiego i niemieckiego. Codziennie starsze dzieci odwiedzały Punkt i Oddział Przedszkolny, by czytać baśnie swoim młodszym kolegom. Podjęte działania są alternatywą na wartościowe spędzanie wolnego czasu, skierowanie uwagi na to, co ważne i potrzebne.

Przez cały tydzień każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ponieważ to wyjątkowy tydzień, każdy uczeń otrzymał mały upominek, a zwycięzcy również dyplomy i nagrody sfinansowane z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.

Realizacja zadania pod nazwą ”XXX Tydzień Kultury Języka połączony z warsztatami na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i reagowania na zagrożenia” został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Bieliny w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Bieliny.

Agnieszka Jastrzębska