„Dzień Dziecka na sportowo, zielono i wesoło”

01 czerwca 2022r. jak co roku w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka.  Hasłem przewodnim imprezy było  „Dzień Dziecka na sportowo, zielono i wesoło”.    

      W programie  znalazły się warsztaty profilaktyczne zakończone konkursem plastycznym na wykonanie najciekawszego plakatu dotyczącego uzależnień.  Odbyły się również  pogadanki wychowawców z uczniami na temat substancji psychoaktywnych, ich szkodliwości, o narkotykowych prawdach i mitach oraz o okresie dojrzewania – jego blaskach i cieniach. Następny punktem programu miały miejsce rozgrywki sportowe, do których uczniowie przystąpili z ogromnym zaangażowaniem. Zawodnicy konkurowali ze sobą w wielu zadaniach, które sprawiły im dużo radości. Zawody przebiegały w duchu prawdziwej sportowej rywalizacji z zachowaniem fari play. W związku z imprezą zakupiony został nowy sprzęt sportowy, dzięki czemu wszystkie zaplanowane konkurencje mogły się odbyć bez najmniejszego problemu.  

Realizacja zadania pod nazwą „Dzień Dziecka na sportowo, zielono i wesoło” została sfinansowana  ze środków  budżetu Gminy Bieliny w ramach środków  z Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Bieliny.