Diecezjalny Konkurs na Świętokrzyską Szopkę Bożonarodzeniową

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej przystąpili do V edycji Diecezjalnego Konkursu na Świętokrzyską Szopkę Bożonarodzeniową. Do udziału zgłosiło się pięcioro uczniów: z oddziału przedszkolnego – Maja Banakiewicz, Bartłomiej Grzegolec, Sebastian Kopacz, z kl. IV – Sebastian Klusek, z kl. VII – Bartłomiej Maruszak. Uczniowie, przy wsparciu rodziców, wykonali przepiękne szopki bożonarodzeniowe, wykorzystując różnorodne pomysły i technikę.

Konkurs odbywał się dwuetapowo. I częścią był etap szkolny, który rozstrzygnięty został 13 grudnia przez powołaną komisję w składzie: Pani Urszula Nawrocka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej, ks. Andrzej Dudzic – proboszcz z parafii z Huty Nowej wraz  z rekolekcjonistą Ojcem Bolesławem, Pani Małgorzata Kowalska – pielęgniarka szkolna. Wybór nie był łatwy, jednak jury wskazało na pracę Sebastian Kopacz, który miał reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu.

Drugi etap konkursu odbył się 17 grudnia w siedzibie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Praca Sebastiana znalazła się wśród 28 szopek z całej naszej diecezji. Jury konkursowe przyznała miejsca od I do III. Wśród trzech osób, nasz uczeń – Sebastian Kopacz z Oddziału Przedszkolnego zdobył I miejsce. Gratulujemy!

                                                                                                                                                                                                                                                       Elżbieta Wiącek